Apskaitos etika

FINANSINĖS IR TEISINĖS PASLAUGOS

KARJERA
APSKAITOS PASLAUGOS
TEISINĖS PASLAUGOS

KONTAKTAI

APIE MUS

 

NAUJIENOS

UŽSAKYMAI
BIURŲ NUOMA
LT | EN | RU | DE
 
 

NAUJIENŲ ARCHYVAS

2012-03-23 KONKURSAS

Konkurso vykdytojas (potencialus užsakovas) UAB „Apskaitos etika“, juridinio asmens kodas: 111775915, adresas: V. Putvinskio g. 50, Kaunas Konkurso dalyviai (potencialūs rangovai) Asmenys, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, turi teisę vykdyti statybos rangos darbus, dėl kurių atlikimo yra skelbiamas šis konkursas (detaliai statybos rangos darbai aprašyti dalyje ,,Statybos rangos darbų pobūdis”) ir kurie pateikia pasiūlymą dalyvauti nurodytame konkurse Statybos rangos darbų pobūdis Pastato, esančio adresu V. Putvinskio g. 48, Kaune, gatvės laiptų ir terasos rekonstrukcijos statybos rangos darbai pagal Vidmanto Minkevičiaus įmonės parengtą techninį projektą. Konkrečiai šių darbų pobūdis, apimtys ir kiti su jais susiję aspektai yra nurodyti Vidmanto Minkevičiaus įmonės parengtame techniniame projekte, kuris susipažinimui ir konkurso dalyvių pasiūlymų parengimo tikslui pridedamas prie šio pasiūlymo. Statybos rangos darbų atlikimo terminas Ne vėliau nei per 60 kalendorinių dienų nuo Statybos rangos sutarties sudarymo dienos Reikalavimai pasiūlymui Pasiūlyme turi būti nurodyta: galutinės (fiksuotos) kainos pasiūlymas; konkretus darbų atlikimo terminas; žinios apie rangovo kvalifikaciją; siūlomų darbų ir jų kokybės aprašymas, jei tai reikalinga rangovo pasiūlymui pagrįsti. Pasiūlymas pateikiamas laisva forma pagal aukščiau nurodytus reikalavimus. Rangovo pasiūlyti įkainiai ir kaina, bendra rangos sutarties kaina yra nekeistina bei nekoreguotina per visą statybos rangos sutarties vykdymo laikotarpį. Pasiūlymų pateikimo terminas ir būdas Pasiūlymai pateikiami raštu siunčiant juos registruotu paštu adresu: ,,UAB „Apskaitos etika“, V. Putvinskio g. 50, Kaunas“ arba elektroniniu paštu: info@apskaitosetika.lt. Pasiūlymų pateikimo terminas iki 2012-04-20. Laimėjusios pasiūlymo parinkimo kriterijai ir terminas Konkurso laimėtojas bus nustatomas pagal kainos kriterijų, t.y. konkursą laimėjusiu asmeniu bus laikomas žemiausią kainą pasiūlęs asmuo. Laimėjęs pasiūlymas bus atrinktas per 20 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Statybos rangos sutarties sąlygų suderinimas ir statybos rangos sutarties sudarymo terminas Statybos rangos sutartis pagal šiame pasiūlyme nustatytas sąlygas ir atskirai šios sutarties šalių aptartas bei abipusio sutarimu sulygtas sąlygas sudaroma per 20 dienų nuo laimėjusio pasiūlymo atrinkimo dienos. Papildomos pastabos: 1) Konkurso vykdytojas turi teisę kviesti vieną ar kelis savo nuožiūra pasirinktus rangovus iš pasiūlymus pateikusių rangovų papildomoms deryboms dėl galimų statybos rangos darbų vykdymo sąlygų nustatymo; 2) Konkurso dalyviams bet kokio pobūdžio pasiūlymų parengimo išlaidos (sąnaudos) bet kokiu atveju nėra atlyginamos ir asmenys dalyvavę konkurse neturi teisės reikšti bet kokio pobūdžio pretenzijų konkurso vykdytojui, susijusių su dalyvavimu konkurse; 3) Konkurso vykdytojas turi teisę be jokių neigiamų sankcijų ar pasekmių vienašališkai atsisakyti sudaryti statybos rangos sutartį, jeigu konkurso vykdytojui pasiūlyta kaina yra nepriimtina ar atsiranda kitos aplinkybės dėl kurių konkurso vykdytojas praranda suinteresuotumą nurodytų statybos rangos darbų atlikimu; 4) Konkurso vykdytojas, iškilus būtinybei, turi teisę vienašališkai pakeisti konkurso sąlygas apie tai informuodamas pasiūlymus pateikusius dalyvius. Papildomos informacijos suteikimas: Bet kokia papildoma informacijas suteikiama suinteresuotiems asmenims kreipiantis elektrinio pašto adresu: info@apskaitosetika.lt. Arba tel. 868211211NAUJIENOS:

2012-03-23
KONKURSAS
plačiau


Užsisakykite naujienas:


| Naujienos | Apie mus | Apskaitos paslaugos | Teisinės paslaugos |
| Užsakymai | Kontaktai | Karjera |


Putvinskio g. 50, LT-44211, Kaunas
tel. 8-37-338828, 8-37-338827
fax. 8-37-362990
E-mail: info@apskaitosetika.lt

©2005 UAB "Apskaitos etika". Dizainas Infoerdvė